Vysvětlivky

TS = Temperature sexed - pohlaví určeno inkubační teplotou (tj. inkubováno na samice nebo na samce)

VS = Visible sexed - pohlaví je ověřeno vizuálně

1.0 = samec/male,

0.1 = samice/female