Základní barevné formy gekončíků nočních

16.04.2016 21:33

Jak se vyznat v základních barevných formách gekončíků nočních (Eublepharis macularius)?

Něco z historie

Většina dnes nabízených gekončíků nočních je potomky importů, kteří byli odchyceni v 70. letech 20. století v divočině. V té době bylo k dispozici velice málo vědeckých informací a nadšení chovatelé neměli ponětí, že se jedná o několik úzce příbuzných druhů a poddruhů. Tak došlo ke křížení mnoha forem a to co tímto křížením vzniklo, máme dnes v rukou. Naštěstí jsme tím ale získali velkou genetickou variabilitu!

Gekončík noční v divočině

Z taxonomického hlediska se druh gekončík noční (Eublepharis macularius) skládá z pěti poddruhů, kteří se vyskytují v Afganistánu, Pákistánu, Západní Indii, Iráku a Iránu. Jsou to:
- Eublepharis macularius fasciolatus Günther, 1864
- Eublepharis macularius afghanicus Börner, 1976
- Eublepharis macularius macularius Blyth, 1854
- Eublepharis macularius montanus Börner, 1976
- Eublepharis macularius smithi Börner, 1981

Navíc dnes ještě rozeznáváme čtyři blízce příbuzné druhy, z nichž alespoň jeden se pravděpodobně podílel na formování dnešní podoby gekončíka nočního chovaného v zajetí. Jsou to:
- Eublepharis angramainyu Anderson & Leviton, 1966
- Eublepharis fuscus Börner, 1981
- Eublepharis hardwickii Gray, 1827
- Eublepharis turcmenicus Darevsky, 1977

Základní pojmy z genetiky

Co je to tedy genotyp a co fenotyp jedince? Genotyp je v podstatě kombinace alel genů přítomných v jedinci a fenotyp je, jak se tyto geny projeví navenek, tj. utváří vzezření jedince. Každý jedinec získává polovinu genetické výbavy (alel genů) od matky a polovinu od otce. Jak se geny v jedinci skutečně nekombinují, je do určité míry dílem náhody, ale existují výpočty, kterými lze stanovit míru pravděpodobnosti získání konkrétního fenotypu. U některých spojení lze očekávat jen některé kombinace a jiné zkrátka vzniknout nemohou. Genetika je tak trochu matematika.  U polygenní dědičnosti je situace o něco složitější, ale i tam existují určitá pravidla a předpoklady. Jak tedy jasně vyplývá, genotyp se projeví navenek jako fenotyp, tj. barevná forma.

Pro názornost, mám Wild gekončíka a Albino gekončíka. Jejich potomci budou všichni vypadat jako Wild, ale budou heterozygotní na Albino (het Albino). Pokud ale spářím dva Wild jedince, kteří jsou het Albino, dostanu potomky v poměru 50% Albino a 50% Wild zbarvení.

Podívejme se nyní blíže na geny, které určují fenotyp jedince.

A) Fenotypy ovládané jedním genem velkého účinku

Za fenotyp (vzezření) gekončíka  zodpovídá pouze jeden gen. Na vzezření jedince se uplatní vždy jen dvě alely příslušného genu a tak pro fenotypovou vlastnost získáme jen tři možné kombinace: dvě dominantní alely, kombinaci dominantní a recesivní alely, dvě recesivní alely.

Recesivně založené základní formy jsou např. Murphy Patternless, Albino, Blizzard, Eclipse. Dominantně založená forma je například Enigma. Můžeme se ovšem setkat i s kodominantně děděným fenotypem, jako je Giant a Mack Snow, u kterých existuje tzv. Super forma (Super Giant a Mack Super Snow) viz. níže.

Murphy Patternless - recesivní

Pa Pa – Wild zbarvení
Pa pa – Wild zbarvení, štěpitelný na Murphy Patternless (het Murphy Patternles)
pa pa - Murphy Patternless
Dospělí jedinci nemají na béžovém až nažloutlém těle žádnou kresbu. Oči mají normální barvu. Ocas je vždy šedý, často s carrot tailem. Nejedná se ale o leucistické jedince. Líhnou se s nepravidelnými hnědými nebo šedými skvrnami na světlém podkladu, které do věku 10 měsíců zmizí. Dospělí jedinci mají tendenci mít jiný odstín barvy ve dne a jiný v noci.

Toto byla první skutečná recesivní genetická mutace po dlouhých 20 letech chovu gekončíků nočních v zajetí. Proč to tak dlouho trvalo? Asi proto, že gekončíci noční obývají poměrně malá teritoria a pravděpodobně nikam necestují, aby si našli partnera. Vypadá to, že mají přirozenou odolnost proti negativním vlivům inbreedingu.

Albino (Ta, Ba, Lv) – recesivní

AA – Wild zbarvení
Aa – Wild zbarvení, štěpitelný na Albino (het Albino)
aa –  Albino
Druhá recesivní genetická mutace, která se objevila, byla krásným příkladem albinismu – Tremper Albino. Tato konkrétní linie byla vyšlechtěna a uvedena na trh Ronem Tremperem, odtud její název. Od té doby vznikly další dvě linie albín a to Bell Albino (podle jejího objevitele Marka Bella) a Rainwater Albino (někdy také označované jako Las Vegas Albino podle místa vzniku). Pojmenování těchto tří albino linií mělo svůj dobrý důvod. Každá je totiž řízena genem umístěným na jiném lokusu, takže nejsou při křížení geneticky „kompatibilní“. Proto je velmi žádoucí udržovat tyto linie při chovu oddělené a nikdy je nekřížit. Někteří tvrdí, že lze jednotlivé linie od sebe rozeznat podle vzezření, ale to tak úplně neplatí a nelze na to spoléhat.

Blizzard – recesivní

Bz Bz – Wild zbarvení
Bz bz – Wild zbarvení, štěpitelný na Blizzard (het Blizzard)
bz bz –  Blizzard
Pravděpodobně praví leutističtí jedinci s bílým, světle šedým nebo světle hnědým tělem bez kresby s jemným nádechem do žluta. Mají normálně zbarvené oči.

Eclipse – recesivní

Ec Ec – Wild zbarvení
Ec ec – Wild zbarvení, štěpitelný na Eclipse (het Eclipse)
ec ec –  Eclipse
Relativně nová forma, která ovlivňuje pouze zbarvení očí a může se kombinovat s jakoukoli jinou barevnou formou. Kvalitní jedinci, kteří jsou v tomto genu recesivní homozygoti, mají celočerné oči nebo celočervené v případě albínů (př. RAPTOR). Někteří jedinci mají černou jen polovinu obou očí nebo jen jednoho oka, tzv. snake-eye. Zkušenosti ukazují, že se tato vloha dědí recesivně. Pokud křížíme homozygotně recesivní jedince (celočerné oči) s jedinci s normálníma očima, vzniknou pouze jedinci s normálníma očima, ale štěpitelní na Eclipse v F2 generaci. Zajímavé je, že podle hustě rozmístěných drobných černých teček na ocasu poznáte, že je gekončík heterozygotní (štěpitelný) na Eclipse. Je to jediná známá vizuální heterozygotnost.

Tato vloha se ale jeví jako velmi nestabilní a tak dochází k tomu, že některá mláďata s celočernýma nebo snake-eye očima vyrostou v dospělé gekončíky s normálníma očima. Tato vloha byla využita k vyšlechtění RAPTORů a Diablo Blanko gekončíků a neměla by se zaměňovat s celočernýma očima Mack Super Snow gekončíků, kde jsou celočerné oči výsledkem působení kodominancích genů. Tyto dvě vlohy mají různé lokusy a nejsou kompatibilní!

Enigma – dominantní

En En – Wild zbarvení
En en – Enigma (heterozygot)
en en – neznámé, pravděpodobně je letální (homozygot recesivní)

Enigma je dominantní gen, který zvyšuje barevnost jedince. Jedinci mohou být různě zbarvení. Ocas mají bílý a často i bez kresby a pigmentace. Bohužel je tato krásná barevná forma spjata s poruchami nervového systému, jako je natáčení hlavy, kolíbavá chůze nebo dokonce točení se dokola. Enigmu poznáte podle typických černých mapek na hlavě a těle po vylíhnutí.

Giant - kodominantní
Gi Gi – normální velikost
Gi gi – Giant
gi gi – Super Giant

Unikátní mutace objevená Ronem Tremperem. Tato mutace je zvláštní v tom, že nemá vliv na zbarvení, ale na celkovou velikost a tvar těla. Navíc, to nyní vypadá, že se jedná o neúplně dominantní vlohu, což by byla zatím u Gekončíků první.

Bohužel, nebyla dědičnost této vlohy zezačátku pochopena správně a to vedlo k mnoha nedorozuměním a omylům na trhu. Původně se myslelo, že se jedná o recesivní gen a tak se heterozygoti prodávali celkem draho. Jenže se jedná o mutaci kodominantní a tak neexistují žádní „het Gianti“.

Giant mutace se může vyskytovat ve třech možných kombinacích alel:

Normal (žádná zmutovaná alela, homozygot dominantní)
Giant (jedna zmutovaná alela, jedná se v podstatě o heterozygoty, jedinci jsou větší, než Normal, často vykazují prodloužený tvar těla)
Super Giant (dvě zmutované alely, homozygot recesivní, jedinci jsou výrazně větší (až 180 g) a mají výrazně prodloužený tvar těla)

 

A co získáme jejich vzájemným křížením?

a) Normal x Giant = 50% Normal + 50% Giant potomci

b) Normal x Super Giant = 100% Giant potomci!

c) Giant x Giant = 25% Normal + 50% Giant + 25% Super Giant potomci

d) Giant x Super Giant = 50% Giant + 50% Super Giant potomci

e) Super Giant x Super Giant = 100% Super Giant potomci

Samotný gen ale nemusí stačit, aby byl jedinec větší nebo výrazně větší než Normal jedinci. Další geny spojené s barevnými mutacemi mohou rovněž ovlivňovat velikost jedince a působit tak proti Giant mutaci. Výživa a prostředí hrají rovněž roli. Také se zjistilo, že Giant a Super Giant jedinci rostou pomaleji a tak někteří ve dvou letech věku stále rostou.

Mack Snow  - kodominantní

Mk+ Mk+ – Wild zbarvení
Mk+ mkm – Mack Snow
mkm mkm – Mack Super Snow
mkm mkg – Super Snow
mkg mkg – neznámé, pravděpodobně neexistuje

Mack Snow a Mack Super Snow 

Druhá známá kodominantní mutace u gekončíků pojmenovaná po jejích objevitelích Johnovi a Amy Mackových, aby se dala odlišit od výběrového Snow chovu.

Mack Snow mutace se může vyskytovat ve třech možných kombinacích alel:
Normal (žádná zmutovaná alela, homozygot dominantní)
Mack Snow (jedna zmutovaná alela, jedná se v podstatě o heterozygoty, jako mláďata mají výrazně potlačenou žlutou podkladovou barvu a jsou celkově světlejší)
Super Mack Snow (dvě zmutované alely, homozygot recesivní, vykazují výraznější projevy, jako čerstvá mláďata mohou být až téměř bílí, černé tečky mají později uspořádané do podélných pruhů, typické jsou pro ně celočerné oči (ale pozor toto nesouvicí s Eclipse))

 

A co získáme jejich vzájemným křížením?

a) Wild x Mack Snow = 50% Wild + 50% Mack Snow potomci

b) Wild x Mack Super Snow = 100% Mack Snow potomci!

c) Mack Snow x Mack Snow = 25% Wild + 50% Mack Snow + 25% Mack Super Snow potomci

d) Mack Snow x Mack Super Snow = 50% Mack Snow + 50% Mack Super Snow potomci

e) Mack Super Snow x Mack Super Snow = 100% Mack Super Snow potomci

Line-Bred Snow, Gem Snow, TUG Snow
Aby to nebylo tak jednoduché, chovají se a prodávají ještě tři další Snow linie. První se objevili Line-Bred Snow gekončíci jako produkt selektivního chovu. Druzí jsou Gem Snow a třetí TUG Snow gekončíci (vyšlechtění z odchycených E. m. fasciolatus). Všechny tři linie v heterozygotní sestavě vykazují charakteristiky Snow gekončíků. Jak se ale zdá, nemohou spolu tvořit Super Snow formu (mkg mkg - homozygot recesivní). Existují pro to dvě vysvětlení – buď je tato kombinace pro zárodek letální a vajíčko se nevylíhne nebo tito Super Snow gekončíci vypadají stejně jako heterozygoti, tj. Line-Bred Snow, Gem Snow nebo TUG Snow gekončíci.

Navíc lze Mack Snow kombinovat se Gem/TUG/Line-Bred Snow gekončíky. Vzniklí gekončíci vypadají jako Mack Super Snow gekončíci, ale s alelami mkm mkg. Obě vlohy totiž mají stejný lokus a proto je lze kombinovat. Gem/TUG/Line-Bred Snow alela je recesivní vůči Mack Snow, ale vůči Normal alele se chová kodominantně.

B) Fenotypy ovládané více geny malého účinku, tzv.“ polygenní dědičnost“

I volně žijící gekončíci noční tzv. Wild zbarvení mají často odlišný vzhled, který je ale řízen polygenně, tj. že nespočetné množství genů s malým účinkem dává vzniknout výslednému fenotypu (to jak zvíře vypadá navenek). A tak nemohou být jedinci heterozygotní na tyto znaky. Z barevných forem řadíme mezi polygenně založené např. High Yellow, Orange, Carrot-tail, Carrot-head, Baldy, Jungle, Bandit. Výběr jedinců do dalšího chovu hraje stejně důležitou roli jako samotná genetika. Jedná se o tzv. výběrový chov.

Wild zbarvení – polygenní

Jak ale vypadá normální gekončík noční? Má černé skvrnky nebo skvrny na bledě žlutém podkladu. Jeho fenotyp (vzezření) je definováno souborem mnoha genů malého účinku.

High Yellow - polygenní

První „barevná forma“ jak je chápeme dnes. Jedná se v podstatě o geneticky normálně zbarvené jedince, kteří vznikli výběrovým chovem: mají zredukované množství černých skvrn na těle a větší množství žlutého pigmentu. Jedinec nemůže být heterozygotní/štěpitelný na High Yellow zbarvení.

Orange – polygenní

Gekončík, jehož základní barva je oranžová. Vyskytuje se v mnoha sytostních odstínech a dala vzniknout mnoha barevným formám, jako jsou Super Hypo Tangerine, Tangerine Tornado, Electric Tangerine nebo Firefox.

Carrot-tail – polygenní

Tato linie byla vyšlechtěna v UK a je charakteristická tím, že jedinci mají alespoň 30% ocasu zbarvenou sytě oranžově. Kvalita se většinou hodnotí podle množství oranžového zbarvení na ocasu. Nejlepší představitelé mají až 90% ocasu oranžovou. Tento znak se vyskytuje u mnoha barevných forem.

Carrot-head – polygenní

Takoví gekončíci mají sytě oranžovou barvu na hlavě. Tento znak je nejvíce patrný u Albino forem, ale vykytuje se u mnoha dalších.

Baldy – polygenní

Na hlavě nejsou žádné černé skvrny. Poprvé se objevilo u Super Hypo jedince.

Jungle - polygenní

Aberace v kresbě zvířete. Většinou různé mapy a zvlněné pruhy, které často pokračují i na ocase. Někdy vznikají i pruhy po celé délce těla a chovatelé takové jedince prodávají jako „Striped“. Ne všichni Jungle tuto vlohu předávají, protože tato vlastnost je založena více alelami. Při chovu jedinců s Jungle kresbou získáte různé vzory a jejich výběr do dalšího chovu hraje stejně velkou roli jako genetika. Při jejich chovu neplatí zákony Mendelistické genetiky, proto pozor na označování jedinců jako heterozygotů pro Jungle kresbu.

Bandit - polygenní

Bandit se také někdy označuje jako Bold nebo Jungle Designer. Bandit je barevná forma, která se vyznačuje zřetelným širokým černým pruhem vedoucím přes nos mezi nozdrami a očima. Výrazná a přetrvávající černá barva je hlavním znakem náhodné mutace, kterou má Ron Tremper ve svém chovu od roku 1995. Po 12 let záměrně šlechtil na snížení počtu černých skvrn na hlavě, aby byly jen 3-4. Banditi mají nevyšší koncentraci černého pigmentu ze všech barevných mutací a v kontrastu se světlou podkladovou barvou těla jsou velmi atraktivní. Vyskytují se nejčastěji s Jungle nebo Striped kresbou. Banded Banditi nebo Albino Banditi jsou stále dosti vzácní. Vzhledem k tomu, že se nejedná o jednoduchou recesivně založenou mutaci, nemají všichni potomci požadovaný proužek přes nos. Takoví potomci jsou ale stále Banditi, jen se jim říká Bolds (Bold Banditi). Bandity s požadovaným proužkem přes nos je možné nazývat Full Mask Banditi.

White & Yellow  - „polygenně dominantní“

Tato forma byla z počátku považována za dominantní, ale dle posledních informací od Rona Trempera se jedná o tzv. dominantně polygenní dědičnost. Gen stejně jako Enigma zvyšuje barevnost jedince, ale není spjata s nervovými poruchami. Byla poprvé vyšlechtěna v Rusku. Klasický představitel White & Yellow formy má tělo zbarvené bíle a žlutě pastelově.

 

Výše je přehled základních barevných forem gekončíků nočních. Z tohoto základu vznikly formy, které kombinují 2 až 3 nebo 4 geny + někdy i polygenně děděné znaky. Stále vznikají nové a nové kombinace a dokonce se občas objeví i geny zcela nové. Příště se podíváme právě na tyto kombinované formy, které dělají z chovu gekončíků nočních tak zajímavou oblast.